dijous, 24 d’abril de 2008

WebQuest: "History of the 20th Century"

Aquest WebQuest és molt interessant a nivell d'anglès, de les TIC i d'història. En aquesta activitat interactiva el nen treballa a l'hora aquestes tres assignatures.
L'activitat va dirigida a alumnes de secundaria, però és força interessant la idea per a tots els nivells. Això pot donar peu a idees varies per treballar l'anglès i les TIC, conjuntament, des de totes les edats.

En aquest WebQuest en concret l'usuari a de seguir una historia, individual o conjuntament, a través de la qual el nen adquireix diversos objectius. Cada objectiu aconseguit es puntua, fins aconseguir un màxim de 100 punts. Així doncs, l'alumne es sent motivat pels descobriments i avanços que fa i té curiositat per acabar la història com a protagonista.

Cap comentari: